درب ضد سرقت

فروش درب ضد سرقت بابل و بابلسر

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

فروش درب ضد سرقت بابل و بابلسر

درب ضد سرقت چیست؟

فروش درب ضد سرقت بابل و بابلسر : درب ضد سرقت به دربی گفته می شود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و.. ایمن می باشد و این اطمینان صد در صد نیست ولی در

مقابل درهای معمولی تفاوت زیادی دارد.

درب ها ضد سرقت در برابر فشار، برش، دستکاری قفل از سطح ایمنی بیشتری برخوردار بوده و امنیت آن بیشتر از درهای معمولی است.

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

مهم ترین تفاوت میان درب های معمولی و درب های ضد سرقت

 • در مقایسه با درب معمولی امنیت بیشتری دارند.
 • بین دو لنگه درب از ورق فولادی برای جلوگیری از شکستن و سوراخ شدن درب استفاده شده است.
 • بر خلاف درب معمولی طوری نصب می شود که فضای خالی نداشته و مانع باز شدن آن با دیلم شود.
 • عایق حرارتی هستند.
 • ضخامت ورق درب ضد سرقت بیشتر از یک میلی متر است و این باعث امنیت بشتر می شود.

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

انواع قفل درب های ضد سرقت

 1. هوشمند
 2. کلیدی

قفل کلیدی: این قفل ها به صورت کامپیوتری است و دارای دو مدل اصلی و فرعی است.

قفل هوشمند: در قفل های هوشمند که بر روی درب ضد سرقت نصب می شود به کلید نیاز نداشته و با اثر انگشت و کارت عمل می کند. منبع تغذیه قفل های هوشمند درون خود درب نصب شده و به برق

ساختمان نیازی ندارد.

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

انواع درب ضد سرقت بر اساس جنس

 • چوبی
 • فلزی
 • کامپوزیتی
 • PVC
 • HDF

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

ویژگی ها و مزایای درب ضد سرقت

 • دارای امنیت بالا و امکاناتی در داخل خود درب مانند زنجیر، چهارچوب مقاوم، چشمی و…
 • لولای این درب ها کاملا مخفی و پنهان است، که باعث عدم شکسته شدن لولاها و باز کردن درب می ­شود.
 • در برابر رطوبت و حرارت کاملا عایق هستند.
 • به علت وجود نوار درزگیر در این درب ها، مانع ورود و خروج آلودگی صوتی می شوند.
 • مقاوم در مقابل شست و شو
 • در لایه میانی این درب ها مواد خاصی تزریق شده که موجب مقاومت آن در برابر برش، مته و حتی اسید می شود.
 • در اندازه و ضخامت مختلف تولید می شود.

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

مشخصات درب ضد سرقت

۱. ضخامت: درب ضد سرقت با دوام بالا باید از ضخامتی مناسب برخوردار باشد تا بتواند در برابر ضربات و حملات محافظت نماید. معمولا ضخامت این درب‌ ها بین ۴۵ تا ۷۰ میلی‌ متر است.

۲. جنس: این درب‌ ها باید از جنس مواد با کیفیت و با مقاومت بالا ساخته شوند. معمولا مواد استفاده شده در این درب ها شامل فولاد، آلومینیوم، چوب و پلاستیک قوی است.

۳. قفل‌ ها: درب ضد سرقت باید دارای قفل‌ های مطمئن و با کیفیت باشد. معمولا برای این نوع درب ها از قفل‌ های دوجداره، قفل‌ های ضد حفاری و قفل‌ های الکترونیکی استفاده می‌ شوند.

۴. پوشش‌ ها: درب ضد سرقت با دوام بالا باید از پوشش‌ های مقاوم در برابر حریق، آب و تغییرات آب و هوایی برخوردار باشند. پوشش‌ های استفاده شده شامل رنگ‌ های ضد حریق، روکش‌ های ضد آب و روکش‌

های مقاوم در برابر اشعه‌ های خورشیدی است.

۵. برچسب‌ ها و گواهینامه‌ ها

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

اگر می خواهید با قیمتی مناسب درب ضد سرقت بسیار با کیفیتی را خریدای کنید، پیشنهاد ما به شما درب ضد سرقتی است که در ایران تولید می شود.

در کشور عزیزمان تولید کننده هایی وجود دارند که با قیمت مناسب؛ درب های ضد سرقت بسیار با کیفیتی را تولید می کنند. این تولید کنندگان با الهام و شبیه سازی تکنولوژی درب های ضد سرقت ترکیه ای،

به تولید محصولاتی مشابه ترک با همان کیفیت و با قیمتی بسیار مناسب تر اقدام نموده اند.

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

 

شرکت پلیمر درب گل میخ بزرگ ترین تولیدکننده درب های پلیمری، درب های داخلی مسکونی و اداری در کشور که از ترکیب چوب و پلیمر (ABS) می باشد و همواره سعی در گسترش و خلق ایده های ناب دارد.

برخی از محصولات این شرکت انحصاری تولید این شرکت است.

جهت خرید و یا مشاهده انواع مدل های درب ضد سرقت می توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و اطلاعات بیشتر را بدست آورید.

تلفن تماس:

آدرس کارخانه:

مازندران، بابل، کیلومتر 10 زرگرشهر، شهرک صنعتی لاله آباد

صفحه اینستاگرام:

charchobdarb

انواع قفل درب های ضد سرقت بابل، انواع قفل درب های ضد سرقت بابلسر، تولید درب ضد سرقت بابل، تولید درب ضد سرقت بابلسر، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابل، جدیدترین مدل های درب ضد سرقت بابلسر، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابل، چگونگی نصب درب ضد سرقت بابلسر، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابل، خرید درب ضد سرقت از کارخانه بابلسر، خرید درب ضد سرقت بابل، خرید درب ضد سرقت بابلسر، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابل، درب ضد سرقت با روکش فلزی بابلسر، درب ضد سرقت بیرونی بابل، درب ضد سرقت بیرونی بابلسر، درب ضد سرقت چه مارکی خوبه، درب ضد سرقت چوبی بابل، درب ضد سرقت چوبی بابلسر، درب ضد سرقت حیاط بابل، درب ضد سرقت حیاط بابلسر، ساخت درب ضد سرقت بابل، ساخت درب ضد سرقت بابلسر، فروش درب ضد سرقت بابل، فروش درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابل، قیمت درب ضد سرقت ایرانی بابلسر، قیمت درب ضد سرقت بابل، قیمت درب ضد سرقت بابلسر، قیمت درب ضد سرقت ترک بابل، قیمت درب ضد سرقت ترک بابلسر، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابل، قیمت درب ضد سرقت فلزی بابلسر، کاربرد درب ضد سرقت بابل، کاربرد درب ضد سرقت بابلسر

منبع : شرکت پلیمر درب گل میخ

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *