در ضدحریق

انواع درب ها (سبک و مواد)

/post-7

درب ها دارای سبک های مختلفی هستند که عمدتا بر اساس عملکرد آنها است. این طبقه بندی ها می تواند کار را برای صاحبان خانه های جدید آسان کند. انواع دربها در بخش سبک و مواد (متریال) ساخت می توان دسته بندی کرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.