درب چپ بازشو

انواع درب از نظر بازشو (راست و چپ)

/post-8

درب ها از نظر بازشو به دو مدل راست بازشو و چپ بازشو تقسیم می شوند که انتخاب درست بازشو آن برای مشتریان حائز اهمیت است. در ادامه به بررسی آن می پردازیم: