درب

قسمتهای مختلف درب داخلی ساختمان

/post-9

در ادامه مطلب به بررسی قسمتهای مختلف تشکیل دهنده درب داخلی ساختمان می پردازیم که عبارتند از قاب، لنگه، آستانه، وادار،بائو، قیدهای تحتانی و فوقانی، تنکه، دماغه و یراق آلات


انواع درب ها (سبک و مواد)

/post-7

درب ها دارای سبک های مختلفی هستند که عمدتا بر اساس عملکرد آنها است. این طبقه بندی ها می تواند کار را برای صاحبان خانه های جدید آسان کند. انواع دربها در بخش سبک و مواد (متریال) ساخت می توان دسته بندی کرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.


تاریخچه درب در جهان و ایران

/post-6

درب، یک مانع لولادار و متحرک است که امکان ورود به محوطه و خروج از آن را فراهم میکند. یک ورودی در دیوار را می توان به عنوان درگاه معرفی کرد. هدف اصلی و اساسی درب، فراهم کردن امنیت به وسیله کنترل دسترسی به درگاه است. به طور معمول، درب قطعه ای است که در درگاه یک ساختمان، اتاق یا وسیله نقلیه قرار میگیرد و معمولا از موادی متناسب با کارکرد آن ساخته میشود.