انتظاری که از پیاده سازی سیستم تعمیر و نگهداری می رود این است که در گام اول بعد از اجرا توقفات را به حداقل برساند و بهره وری تولید را افزایش دهد و باعث شود تا طول عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات ما افزایش یابد شرکت پلیمر درب گل میخ برای رسیدن به این سیستم دست به طراحی نرم افزار تعمیر و نگهداری نموده است و در راه رسیدن به سیستم تعمیر و نگهداری مطالعات زیادی انجام داده و در حال حاظر این نرم افزار قادر است جهت استفاده کارشناسان تعمیر و نگهداری برای رسیدن به هدفشان استفاده شود . این نرم افزار تحت وب بوده و در هر مکانی که به اینترنت وصل باشید می توانید از آن استفاده کنید .