الف) به صورت خام: در این مدل، چهارچوب ها به صورت آماده بدون رنگ و ضدرنگ و بدون لولا عرضه می شوند. این مدل به خریداران محترم پیشنهاد نمی شود چون رنگ آمیزی در تولید انبوه با هزینه کمتری انجام می شود.


ب) رنگ کوره ای استایک: رنگ کوره ای یا رنگ الکترواستاتیک، نوعی رنگ صنعتی است که در دو نوع رنگ های پودری و رنگ های مایع کوره ای در صنایع رنگ و پوشش تولید می شوند و کاربردهای گسترده ای در حوزه رنگ آمیزی انواع سطوح فلزی دارند. فرآیند رنگ آمیزی با رنگ کوره ای (رنگ الکترواستاتیک) شامل عملیاتی است که طی آن، رنگدانه های پودری یا در حقیقت، همان پیگمنت های جامد به واسطه پیوندهای شیمیایی و فرآیندهای الکتریکی بر روی سطوح مورد نظر قرار می گیرند. ذرات رنگ های کوره ای از طریق تجهیزات خاص به روی سطح، پاشیده می شوند. در این حالت، سطوح فلزی، رنگدانه هایی که دارای بار منفی هستند را به سمت خود جذب میکنند؛ ذرات رنگ به واسطه بار منفی، سریعاً به سمت بارهای مثبت سطح فلزی جذب شده و روی آن قرار می گیرند. رنگ آمیزی با رنگ های کوره ای، مؤثرترین تکنیک رنگ آمیزی سطوح فلزی محسوب می شود و کاربردهای متنوعی را تحت پوشش قرار می دهد. چهارچوب های رنگ کوره ای شرکت پلیمر درب گل میخ به همراه 2 عدد لولای جوشی تولید می شوند. عیب این مدل از چهارچوب رنگ پس دادن به گچ کنار چهارچوب ها پس از گذشت چندین سال می باشد که راه حل آن استفاده از ضدزنگ غرقی می باشد.


ج) ضدزنگ اخرایی غرقی: در این مدل از رنگ آمیزی، چهارچوب ها در یک حوضچه رنگ قرار گرفته و کل اضلاع و دورتادور چهارچوب ضدزنگ خورده می شود و بعد از گذشت چندین سال گچ کنار چهارچوب رنگ نمی گیرد.  چهارچوب های ضدزنگ غرقی شرکت پلیمر درب گل میخ به همراه 2 عدد لولای جوشی تولید می شوند. مزیت دیگر آن رنگ پذیری الن به انواع رنگ های مورد دلخواه مشتریان گرامی می باشد.همچنین این نوع چهارچوب ها با هزینه کمتری نسبت به چهارچوب های کوره ای تولید و عرضه می شوند.