فرماندار محترم بابل جهت بازدید و حل مشکلات شرکت گل میخ در این شرکت با هیئت همراه حضور پیدا کرد و باعث دلگرمی پرسنل شرکت گردید .