مرامنامه

مرامنامه 

آری به تولید ملی یعنی بهره بردن از مفهوم اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی . آری به تولید ملی یعنی دست به دست تولید کننده ایرانی دادن؛  یعنی همنفس شدن با نفس های کارگر ایرانی؛ آری به تولید ملی یعنی حس غرور وقتی که فروشنده فریاد بزند تولید  ایران!!  آری به تولید ملی یعنی کالای ایرانی خریدن،  کالای ایرانی فروختن.  آری به تولید ملی یعنی آهنگ تولید خط کارخانه زیباست!  به زیبایی آهنگ سرود ملی! که وقتی آن را می شنویم به پا میخیزیم،  به احترام ایران و ایرانی به پا خیزیم و بگوییم آری،  به تولید ملی یعنی ریال ایرانی به جیب کارگر ایرانی رفتن!  یعنی ساخت ایران بشود تبلیغ یک کالا؛  آری به تولید ملی یعنی کالای ایرانی سند افتخار ملی. آری به تولید ملی یعنی میهن بار بودن .

آری به تولید ملی یعنی ایران تنها کشور شعر و شاعران بزرگ نیست.  ایران یک غزل است که بیت بیت آن را تک تک هموطنان با جان و کار خویش بسازند.  قهرمان داستانش به سخت کوشی فرهاد کوه کن است و همچون آرش تا پای جان عاشق شکوه و سربلندی وطنش است.

داستانش روایت یک عشق است همچون لیلی و مجنون، روایت یه حماسه است  سخت تر از هفت خوان و تراژدی جنگ رستم و سهراب، یعنی دوست را به جای بیگانه ننشاندن. آری به تولید ملی یعنی ایران تنها کشور فرش و طرح های شگفت انگیزش نیست. دست های گره کرده ایرانیان  همچون تار و پودش است . طرحش طرح تولید است و رنگش سه رنگ سرخ وسپید و سبز . الهام بخش طرح فرش، کار و تلاش و تولید است. آری به تولید ملی یعنی کوبیده  می شویم تا ساخته شویم  همچون فرش، همچون زندگی! آری به تولید ملی یعنی  فریاد من ایرانم را می سازم! یعنی فریاد من ایرانیم!  آری به تولید ملی یعنی  پرچم ایران را بالا نگاه داشتن. آری به تولید ملی یعنی  آری به فرصت های شغلی برای همه مردم ایران .

در این راستا جهت حمایت از این طرح ملی تا آنجا که توانستیم از مواد اولیه با کیفیت ساخت ایران استفاده کردیم .