خط مشی

شرکت پلیمر درب تولیدکننده درب‌های پلیمری و داخلی مسکونی و اداری، همه مخاطبين درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را ندا داده است.

شرکت پلیمر درب به‌عنوان  بزرگ‌ترین تولیدکنندگان درب‌های پلیمری و داخلی مسکونی و اداری در کشور به‌منظور کسب جایگاه شایسته در بازار کشور و در آینده‌ای نزدیک دستیابی به بازار داخلی و بین‌المللی و دستیابی به اهداف سازمان و تحقق مأموریت شرکت از طریق ارزش‌آفرینی و کسب سود برای ذینفعان سازمان، خود را ملزم به تلاش در محورهای زير می‌داند:

  1. درک نیازهای بازار استانی و پاسخگویی به نیازهای شناسایی‌شده؛
  2. ایجاد ارتباطی نزدیک با مشتریان و جلب حداکثری رضایتشان؛
  3. افزایش کیفیت محصولات تولیدی و دستیابی به کلاس جهانی؛
  4. کاهش ضایعات و به‌کارگیری آن‌ها در جهت نیل به سمت ضایعات صفر در مجموعه؛
  5. ایجاد فضایی امن برای کارکنان و توسعه فرهنگ کار گروهی و ایجاد انگیزه و ترغیب جهت دست‌یابی به اهداف سازمان؛
  6. رصد، پایش و به‌کارگیری طرح‌های جدید جهانی به‌طور مستمر؛

به‌منظور دستیابی به اصول بالا، این سازمان، با بروز رسانی دانش فنی تولید، استقرار سیستم‌های کیفیت، به‌کارگیری نیروی کار متخصص، استفاده از تجهیزات به‌روز و مدرن، ایجاد فضای سازمانی مناسب و پیاده‌سازی و الزام به اجرای آخرین استانداردهای جهانی، درصدد است تا نیازهای بازار استانی کاملاً پوشش داده شود و در آینده‌ای نزدیک دستیابی به بازار داخلی و بین‌المللی در دستور کار می‌باشد.

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ پشتیبان این سیستم‌ها بوده و از یکایک همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح الزامات مربوطه، در جایگاه سازمانی خویش، براي بهبود مستمر آن‌ها کوشش نمایند.

                                                                                           مدیر عامل حامد کمالی